Träningstider from v.2 2018
 
Boxning: Kommer även att ha sparring på söndagar, 1 gång/månad. 
Dessa kommer att tas upp på träning och även på facebooksidan i god tid innan, datum och tid. Anmälan till sparringen sker på plats i träningslokalen senast torsdagen innan sparringen.