IFK Umeå Orientering
IFK Umeås orienteringssektion är en av föreningens 10 sektioner. Sektionen som har ca 150 medlemmar är aktiv både inom elit- och ungdomsorientering och arrangerar ofta tävlingar och motionsorienteringar. Sektionen delar kansli och klubblokal med övriga sektioner på Hyggesvägen 19.

I år ser vi fram emot fler upplevelser i världens bästa arena - skogen!
Vill du hjälpa till med integration av nyanlända ungdomar genom idrott?
2018-03-20 20:04
IFK Umeå driver ett integrationsprojekt som syftar till att integrera nyanlända ungdomar genom idrott. Under våren ordnar flera sektioner aktiviteter för nyanlända i åldrarna 12-15 år. Det sker på lektionstid på två skolor, Ersängsskolan och Tegs Centralskola. Orienteringssektionen har erbjudits att ordna aktiviteter i maj. Vi är några "seniorer" som börjat planera för detta och vi tar mer än gärna emot hjälp av er andra. 
Kan du tänka dig att hjälpa till med enkla orienteringsövningar någon av följande dagar, ta kontakt med Berndt eller Lena Stenberg. Det utgår ett arvode för arbetet.
Dagarna vi just nu planerar för är: 8, 9, 15, 17, 22, 23, 0ch 24 maj. Alla lektioner ligger på eftermiddagen och är 1-1,5 timmar långa.
Vårläger 1&2
2018-03-01 13:22
Två vårläger är planerade i mars-april i Stockholmstrakten:
  • 23-25/3 hos Oskar. Träning i terräng inför 10mila. Ingen tävling.
  • 13-15/4 i Nyköping med Stigtomta-stafetten. Träning och tävling.
Det går förstås bra för vem som helst att hänga med på lägren. Mer info om upplägg och intresseanmälan till Janne (janjo@hotmail.com, 070-277 27 68).

Snöläget i Mellansverige kan påverka vilken typ av träning som går att genomföra.
Egna arrangemang under 2018
2018-01-27 12:36
Under 2018 kommer IFK att vara arrangör för Västerbottens 3-dagars den 8-10 juni. Vi kommer att arrangera tävlingarna tillsammans med Umedalens IF på vår gemensamma karta väster om Kullavägen.
Tävlingsledare från IFK är Jan Johansson

Under hösten ansvar vi för DM Sprint och Natt den 29 september.
Tävlingsledare är Hans Persson

IFK kommer som tidigare år även att ansvara för en handfull Motionsorienteringar.

Alla aktiva medlemmar behöver alla hjälpas för att de större arrangemangen ska bli bra och dessutom ge klubben en intäkt. Boka därför redan nu in dessa datum. 

Vi kommer att försöka bemanna upp med funktionärer nu under vintern med målet att egna medlemmar ska kunna delta i tävlingen så långt det är möjligt. Har du några speciella önskemål angående funktion så hör av dig till tävlingsledaren.

Arrangörsgruppen genom
Jakob Odeblad

Träningsprogram november-april
2017-10-31 15:07
Elitkommittén har planerat senhöstens och vinterns träningar för seniorer och juniorer. Återkommande träningar är Nolia på tisdagar och distansträning på söndagar. Alla träningar är förstås öppna för alla oavsett ålder, fart och klubbtillhörighet. Aktiviteterna kommer finnas i den gemensamma kalendern.

Översikt finns här Elit »

Aktuella kontaktuppgifter
2017-09-22 13:48
Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är uppdaterade, bland annat för att inte missa viktiga utskick från orienteringssektionen.

Enklaste sättet att ändra/förnya dina kontaktuppgifter är via orienteringssektionens hemsida (denna hemsida). 

1. Logga in som Medlem/Målsman via Sport-Admin längst upp i högra hörnet på denna sida. Använd den e-postadress som du tidigare angett till klubben.

2. Uppdatera dina kontaktuppgifter enligt formuläret.

OBS! De som får felmeddelandet att de inte har en känd email-adress bör ta kontakt med kansliet. 
Nyheter från våra grupper
Det finns inga nyheter..
Nyheter från föreningen