SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
VÄLKOMMEN TILL IFK UMEÅ
Idrottsföreningen för alla - hela livet

Vad är Demokratiprojektet?

Demokratiprojektet är ett 3-årigt Arvsfondenprojekt som kommer att pågå inom IFK Umeå från Augusti 2023 till juli 2026. Tove Olofsson och Jenny Hörnström jobbar som projektledare och sitter på IFK Umeås kansli. 

 

Syftet med projektet är att öka barn och ungas (7-18 år) delaktighet och inflytande inom alla sektioner i föreningen. 

Målsättningen är att skapa en metod för hur IFK Umeå ska jobba med detta. Förhoppningen är att denna metod ska spridas till andra föreningar i Sverige. 

 

Tove och Jenny kommer att träffa barn och unga i IFK Umeå och tillsammans ta fram en metod för hur det här ska gå till. Vi kommer också att få hjälp av andra aktörer som har erfarenhet av att ta vara på barn och ungas erfarenheter och idéer. Bland annat Rädda barnen, idrottsforskare från Umeå universitet, RF SISU och Hagaskolan. 

Varför startade Demokratiprojektet i IFK Umeå?

Projektet blev till efter en rad observationer inom IFK Umeå. Bland annat svårigheterna att behålla barn och unga inom föreningslivet, få kandidater som ställer upp i exempelvis styrelser eller som ledare, samt den bristande kunskapen om hur idrottsföreningar fungerar.

 

Dessa observationer är något som de flesta idrottsföreningar kan känna igen, även om det kan se lite olika ut.

Varför är Demokratiprojektet viktigt?

Barn och unga har rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör de själva, detta enligt Barnkonventionen som är svensk lag sedan 2020. Idrottsrörelsen, med Riksidrottsförbundet i spetsen, har också stadgar där det är tydligt att barnrättsperspektivet alltid ska finnas med när det gäller barn och ungas fritidssysselsättning.

 

Förutom detta finns det, enligt forskning, en hel del fördelar med att barn och unga ökar sin delaktighet. I teorier om hur vi lär oss bäst har det visat sig att ökad delaktighet gör att det blir lättare att lära sig nya saker på egen hand. Inom idrotten har detta gynnat prestation då utövare blir sin egen bästa coach. 

 

Idrottsrörelsen vill vara en skola i demokrati. Om barn och unga lär sig att det är okej att komma till tals i olika frågor kan det minska den tystnadskultur som finns inom många idrotter. Detta blir viktigt för att barn och unga ska våga berätta om någon far illa, t ex är med om övergrepp. 

 

Enligt forskning om idrott har ökad delaktighet och inflytande påverkat utövarens engagemang i positiv riktning. Ökat engagemang leder till att utövare håller på längre med idrott. Bra för individen, och bra för föreningen! 

 

IFK Umeå vill vara en förening för alla, hela livet. Med ökad delaktighet bland föreningens barn och unga är en förhoppning att fler unga engagerar sig på olika sätt i föreningen under lång tid, som utövare, ledare, styrelsemedlem eller domare. 

 

 

Hur kan jag som medlem påverka idag?

Årsmöte.

Som medlem i en idrottsförening har du från 15 års ålder rösträtt på årsmötet. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Hur årsmötet ska gå till regleras i stadgarna och det är viktigt att informera och kommunicerar med medlemmarna om deras rättigheter och skyldigheter inför ett årsmöte. Det ska framgå hur medlemmar kan lyfta olika förslag till beslut, så kallade motioner. Vanligtvis går det till så att medlemmarna skickar in sina motioner en viss tid innan årsmötet,  styrelsen ska sedan kommentera och ge förslag till beslut. Motionerna, kommentarerna och förslagen till beslut ska sedan skickas ut till årsmötesdeltagarna i god tid före årsmötet.

 

Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedning  och som revisor. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena.  Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb. 

 

Föreningsstyrelse & sektionsstyrelse.

Du kan ta kontakt med styrelsen för IFK Umeå alternativt styrelserna för de olika idrotterna. Kontaktuppgifter finns på respektive sida här på hemsidan.

 

Träningsgruppen.

Du kan uttrycka dina åsikter till tränarna för din träningsgrupp. Känns det inte bra att prata med tränaren själv kan du ta antingen hjälp av en kompis i gruppen eller någon annan vuxen. Du kan också prata med sektionsstyrelsen som är just för din idrott.

 

Föräldramöten.

Du kan be dina föräldrar/målsman lyfta dina åsikter på föräldramöten.

 

Kansliet

Du kan alltid maila, ringa och träffa anställda på kansliet under deras öppettider.

 

 

Kom ihåg att du som medlem ÄR en del av IFK Umeå. Utan dig och ditt engagemang finns inte föreningen!

 
Besök oss på våra sociala medier
Övrigt