Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Dokument
Föreningsdokument (9)
Attestordning.docxSka fyllas i efter varje sektionsårmöte
Budgetmall sektion och lag samt prognos.xlsx
Checklista för kommunikation 2018.pdfRepresentera klubben medialt? Titta hit först!
Grundförsäkring Folksam.pdf
IFK-Umeå PowerPoint.pptxMall för att skapa dina egna IFK-Umeå powerpoints
Mallar Word-PDF.zip
Policy och krishanteringsplan 191114.pdf
Profilmanual 20180910.pdf
Regler för nyttjande av klubblokalen.pdfRegler för klubblokalen
Månadsbrev 2020 (2)
Stipendier och förtjänstecken (6)
Styrelsen (2)
Affisch skogsluffen 2019.pdfSkogsluffen 2019
Betalningsunderlag.docx
IFK Umeå 100 år.pdf
Original VB 2019 digital.pdfVerksamhetsberättelse för år 2019