Missa inte att anmäla dig till IFK Umeås arrangemang under maj månad, IFK Umeå-dagen och Ledarträff!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
VÄLKOMMEN TILL IFK UMEÅ
Idrottsföreningen för alla - hela livet

Historik
IFK Umeås veteranförening, f d föreningen Gamla Umekamrater

av Bertil Olofsson 2001 med kompletteringar av Ivar Söderlind 2017

Idén till bildandet av föreningen Gamla Umekamrater kom från några äldre IFK-are med Axel Wästfeldt och Gottfrid Haglund i spetsen.  Konstituerande sammanträde hölls den 19 juni 1942 i den nya förhyrda mycket trivsamma klubblokalen i gårdshuset på Skolgatan 58. På Wallers konditori tvärs över gatan (i korsningen Rådhusesplanaden-Skolgatan) fikade man efter möten, träningar och tävlingar. Innehavaren Rickard Waller, konditor och ledare i IFK Umeå var en känd idrottsfantast. En kaffehalva och en bulle kostade 32 öre. Här satt yngre och äldre klubbmedlemmar och diskuterade högljutt dagens idrottshändelser, kläckte idéer och smidde planer.


Den nya föreningens stadgar
Enligt 1: a paragrafen i de nya föreningens antagna stadgar skulle föreningens mål vara att samla IFK:are av äldre årgångar till fortsatt kamratskap samt att verka för IFK Umeås bästa. I stadgarna från 1942 framgår även att den som varit medlem i IFK Umeå i minst 10 år och fyllt 20 år kunde väljas in i föreningen av styrelsen med enkel majoritet. Årsavgiften fastställdes till fem kronor och skulle vara betald innan varje kalenderårs slut. Medlem som inte betalt in årsavgiften uteslöts automatisk från föreningen men uppskov kunde fås efter skriftlig ansökan till styrelsen.     


Stöd till ungdomsverksamheten
Genom åren har föreningen genom arbetsinsatser av medlemmarna och genom bidrag stött moderföreningens ungdomsverksamhet.  Man har ställt upp som funktionärer vid tävlingar och arrangemang av olika slag. Medlemsantalet låg vid millennieskiftet 2000 kring 130, 2011 hade föreningen 111 medlemmar, 2015 90 medlemmar och 2017 92 medlemmar. 


Ändring av föreningens namn
Vid årsmötet den 17 mars 2016 beslutades om ändring av föreningens namn från ”Föreningen Gamla Umekamrater” till ”IFK Umeås Veteraner”.


Målsättning och aktiviteter 2001 enligt Bertil Olofsson
Föreningen har målsättningen att - utöver årsmötet - träffas två gånger per år. Vi samlas kring en bit mat i kamratlig samvaro.  Vi får även information om verksamheten inom IFK:s olika sektioner och vi spelar Bingo. Föreningens styrelse arbetar för att ge medlemmarna nya aktiviteter i form av motion och utflykter; bl. a. har den anordnat resor till skid-VM i Lahtis och skidmuséet i Norsjö för intresserade medlemmar. Föreningen har i alla år delat ut hederspriser till pojkar och flickor i junioråldern som gjort fina prestationer eller visat ledartalang. Vi vet att dessa uppmuntringspriser har uppskattats. Den kände författaren Lasse Widding berättade om detta i ett VK-reportage i april 1983.  Han fick pris som bäste junior 1942 i löpning 100 meter.  Under 1990-talet bidrog veteranerna till IFK:s ungdomsverksamhet med i storleksordningen 10 000 kr per år. I december 1997 vann föreningen högsta vinsten i fotbollssektionens konstlotteri, en tavla av konstnären Lars A Persson, värderad till ca 10 000 kr.  Vid IFK:s årsmöte den 16 mars 1998 överlämnade ordföranden Bertil Olofsson konstverket som gåva till moderföreningens ordförande Knut Engman. Den prydde sedan under lång tid en vägg i klubblokalen.

 

Om  Gottfrid Haglund och Axel Wästfelt – pionjärer i Gamla Umekamraters  

Gottfrid Haglund. Ordförande i IFK Umeå 1936–1940 och i Gamla Umekamrater 1942–43, 1957–1966. Under 1920-talet bas för friidrotten i föreningen. Ända in på 1950-talet ledare i IFK:s ungdomsavdelning och en samlande kraft i föreningen. Han var en ideell ledare av gamla stammen som ”offrade” sin fritid och egna pengar på sin idrott. Han såg aldrig en skidtävling utan residerade i sekretariatet bland startkort och rapportlappar, hans egen uppfinning. Där var han i sitt esse, nåde den som la sig i. Hård som flinta, envis som synden - men med ett hjärta av guld. (ur IFK Umeå 50 år 1951).


Axel Wästfelt. Ordförande i IFK Umeå 1930–32 och i Gamla Umekamrater 1944–1956. Hans diplomatiska förmåga, stora erfarenhet och pondus hjälpte föreningen vid många tillfällen. Meritlistan är mycket lång och hedrande, bl. a. generalsekreterare vid SM på skidor i Umeå både 1931 och 1941. Även på äldre dar under 1950-talet tvekade han aldrig att hjälpa till som tävlingsfunktionär framför allt när de gällde längdåkning på skidor. – Så länge jag kan skall jag hjälpa IFK, sade han.
 (ur IFK Umeå 50 år 1951).

 

Gamla Umeå-Kamrater 1951
av Axel Wästfelt, ordförande
År 1942 bildades denna förening. Dess främsta uppgift är att för Idrottsföreningen Kamraterna i Umeå söka vidmakthålla den starka klubbkänslan som medlemmarna funnit och var och en efter förmåga bevara från sitt kära IFK. 
Denna krets av äldre IFK-are ser en stor uppgift i att stödja den arbetande idrottsföreningens ungdomsavdelning med såväl personlig uppmuntran som ock genom bidrag till priser i ungdomstävlingar och dyl. Praktiskt taget alla klubbens kontanta medel överlämnas på så sätt till de yngsta IFK.
I övrigt bör denna krets av äldre f d aktiva idrottsutövare och ledare – många av dem förresten med som ledare i den idrottsarbetande kretsen -kunna bli vårt gamla kära IFK,   Västerbottens äldsta och största idrottsförening , ett än större och starkare stöd i fortsättningen då medlemsrekryteringen hunnit fullständigas.
Ehuru lång ifrån alla IFK-are kunna vinna inträde i de äldres samling, står dock dörren öppen för många , som hittills icke ”kommit sig för” med inträdesansökan. Sök inträde genom anmälan till K G Alenius, Virkesmätning! Årligen anordnas kamratträff. Välkommen!


Styrelsens sammansättning 2019

Walter Johansson                T.f. Ordförande

Ulla Björklund                     Sekreterare och vice ordförande  

Mats Bäckström                  Kassör

Sture Lundmark                  Klubbmästare

Britt-Inger Engström            Ledamot

Ann-Gerd Sjöström              Suppleant


Styrelsens sammansättning 2018

Walter Widmark                  Ordförande

Ulla Björklund                     Sekreterare och vice ordförande  

Mats Bäckström                  Kassör

Sture Lundmark                  Klubbmästare

Walter Johansson                Ledamot

Britt-Inger Engström            Ledamot

Ann-Gerd Sjöström              Suppleant


Styrelsens sammansättning 2017

Walter Widmark                  Ordförande

Ulla Björklund                     Sekreterare och vice ordförande  

Mats Bäckström                  Kassör

Sture Lundmark                  Klubbmästare

Walter Johansson                Ledamot

Britt-Inger Engström            Ledamot

Ann-Gerd Sjöström              Suppleant


Styrelsens sammansättning 2016
Walter Widmark                   Ordförande
Ulla Björklund                       Vice ordförande och sekreterare
Mats Bäckström                    Kassör
Sture Lundmark                    Klubbmästare
Walter Johansson                 Ledamot
Britt-Inger Engström             Suppleant


Styrelsens sammansättning 2015
Walter Widmark                   Ordförande
Ulla Björklund                       Vice ordförande och sekreterare
Mats Bäckström                    Kassör
Sture Lundmark                    Klubbmästare
Walter Johansson                 Ledamot


Styrelsens sammansättning 2014

Walter Widmark                    Ordförande
Ulla Björklund                       Sekreterare
Maud Granström                   Kassör
Sture Lundmark                    Klubbmästare
Walter Johansson                 Vice ordförande
Mats Bäckström                    Suppleant

Styrelsens sammansättning 2013
Walter Widmark                    Ordförande
Ulla Björklund                       Sekreterare
Maud Granström                   Kassör
Sture Lundmark                    Klubbmästare
Walter Johansson                  Ledamot
Mats Bäckström                    Suppleant


Styrelsens sammansättning 2012

Curt Lundmark                      Ordförande

Lennart Fällgren                     Vice ordförande

Ulla Björklund                        Sekreterare

Maud Granström                    Kassör

Sture Lundmark                     Klubbmästare

Gunnar Kampf                       Suppleant


Styrelsens sammansättning 2011

Curt Lundmark                       Ordförande

Lennart Fällgren                     Vice ordförande

Ulla Björklund                         Sekreterare

Maud Granström                     Kassör

Sture Lundmark                      Klubbmästare

Gunnar Kampf                        Suppleant


Styrelsens sammansättning 2010
Curt Lundmark                        Ordförande
Lennart Fällgren                      Vice ordförande
Gunnar Kampf                         Sekreterare
Maud Granström                      Kassör
Sture Lundmark                       Klubbmästare


Aktiviteter 2019

Årsmöte och buffé i mars

Sommarutflykt till Holmön i juni

Höstuflykt Skeppsvik i augusti

Julfest med buffé i november


Aktiviteter 2018

Årsmöte och buffé i mars

Julfest och buffé i november

Sommarutflykt i Umeå med närområden i juni

Höstuflykt Skeppsvik i augusti

Aktiviteter 2017
Årsmöte och vårtallrik i mars
Julfest och julbuffé i november
Sommarutflykt Höga Kusten Ulvön
Höstutflykt Skeppsvik

Aktiviteter 2016
Årsmöte och vårtallrik i mars
Julfest och jultallrik i december
Sommarutflykt Bjuröklubb/Kåsböle
Höstutflykt Skeppsvik

Aktiviteter 2015
Årsmöte och vårtallrik i mars
Julfest och jultallrik i november
Sommarutflykt Bussutflykt Luleå, Båtutflykt Luleå Skärgård
Höstutflykt Skeppsvik


Aktiviteter 2014

Årsmöte och Norrlandstallrik i mars

Julfest och jultallrik i november

Vårutflykt Asplunda Handel i Tallsjö, Buddharama Tempel i Fredrika

Höstutflykt Skeppsvik


Aktiviteter 2013

Årsmöte och Vårtallrik i mars

Julfest i november med jultallrik, julklappar och musik

Vårutflykt med studiebesök i Posten vid Flygplatsvägen

Höstutflykt Klabböle och Umeå Energicentrum


Aktiviteter 2012

Årsmöte och Vårsupé i mars

Julfest i november med jultallrik, julklappar och musik

Vårutflykt med studiebesök vid Arkitekthögskolan Posten vid Flygplatsvägen

Höstutflykt med studiebesök hos SVT Ersboda


Aktiviteter 2011

Årsmöte och Vårsupé i mars

Julfest i november med jultallrik, jultallrik och musik

Vårutflykt med studiebesök vid Dovamyran

Höstutflykt med höstfest i Curt och Mariann Lundmarks stuga i Mickelsträsk


Aktiviteter 2010
Årsmöte och Vårsupé i mars
Julfest i november med jultallrik, julklappar och musik
Vårutflykt i maj med studiebesök vid Sveriges Radio på Mariehem
Höstutflykt i september till ”Mannaminne” på Höga Kusten

Aktiviteter 2009
Årsmöte och Vårsupé i april
Julfest i november med jultallrik, julklappar och musik
Vårutflykt i maj med studiebesök hos IKSU och sedan grillning i Nydala
Höstutflykt i september med lunch på Levar Hotell, besök i Holmfors konstnären Roger Björklund


Aktiviteter 2008

Årsmöte och Vårsupé i april

Julfest i november med jultallrik, julklappar och musik
Vårutflykt i maj med studiebesök på muséet och mässen I 20
Höstutflykt i september med studiebesök Folke Hübinettes utställning och sedan surströmmingsfest.

Aktiviteter 2007
Årsmöte och Vårsupé i mars
Julfest i november med jultallrik, julklappar och allsång
Vårutflykt i maj med studiebesök och filmvisning i Sävar - Ratan
Höstutflykt i september till Bölesholmarna


Aktiviteter 2006
Årsmöte och Vårsupé i april
Julfest i november med jultallrik, julklappar och sång
Vårutflykt i maj med studiebesök på ”Gården i Hällan” och musikunderhållning
Höstfest i september i Holmsund och Raggavaudden med grillning


Aktiviteter 2005
Årsmöte och Vårsupé i april
Julfest i december med jultallrik, julklappar och sång
Vårutflykt i maj, Broarna Runt, Umeå-Baggböle-Sörfors-Stornorrfors-Klabböle
Höstutflykt i september med grillfest i Skeppsvik 


Förenings hederspris

2016 

Linn Sömskar, skidor 
2014
Mats Bäckström, kansliet

Föreningens stipendium
2018

Moa Lundgren, skidor

Elina Rönngren, skidor

2017

Olivia Wänglund, badminton

Erik Nyström, boxning

2016
Ann-Gerd och Lisa Sjöström, badminton
2015
Jan Brännvall, fotboll
2013
Albert Sjöström, badminton
Hans Nilsson, Friidrott
2011
Elias Bjuhr, friidrott
Jonna Sundling, skidor
2008
Kristoffer Österlund, friidrott
Bo Israelsson, fotboll

 
Övrigt