SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
VÄLKOMMEN TILL IFK UMEÅ
Idrottsföreningen för alla - hela livet

Verksamhetsberättelse för Föreningen IFK Umeås Veteraner 2018

Styrelsens sammansättning 2018:

-      Walter Widmark                  Ordförande

-      Ulla Björklund                     Sekreterare

-      Mats Bäckström                  Kassör

-      Sture Lundmark                  Klubbmästare

-      Walter Johansson                Ledamot

-      Britt-Inger Engström            Ledamot

-      Ann-Gerd Sjöström              Suppleant

 

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årets slut uppgick till 76 stycken (2017: 78). Det minskande medlemsantalet under senare år är fortsatt oroande och under 2018 pågick en rekryteringskampanj som riktat sig till huvud-föreningens nyblivna 65-åringar, med ett gratis medlemskap under ett år. Aktiviteten har inte gett önskat utfall i nya medlemmar och kommer inte att förlängas under 2019.

 

Det ordinarie årsmötet 2018 hölls den 22 mars, varvid antalet deltagare uppgick till cirka 25 stycken. Förutom det formella årsmötet avslutades kvällen med en tidig vårtallrik samt kaffe med kaka. 

 

Årets sommarutflykt arrangerades den 14 juni med temat att lära sig mer om Umeås dramatiska historia och snabba expansion. Ett 15-tal medlemmat ställde upp vilket var en liten besvikelse med tanke det intressanta ämnet och det faktum att flertalet av föreningens medlemmar har sitt boende i Umeå. Sven Hanell från Holmsund var anlitad som guide och visade sig vara mycket kunnig i ämnet Umeå.

 

Höstens utflykt till Skeppsvik arrangerades den 29 augusti för femte gången. Det kan man kalla en favorit i repris. Efter den goda och prisvärda lunchen på Herr-gården, välkomnades 25-talet deltagare till Gun och Walter Johanssons underbara sommarstuga. Här bjöds på ett gott eftermiddagskaffe samt ett antal prestige-laddade utomhusaktiviteter.

 

Den 27 november arrangerades den traditionella julfesten under temat ”Umeås första och bästa julfest”. Föreningens klubbmästare och nyblivne 80-åringen Sture Lundmark hade dukat upp en buffé med allt gott som tillhör julen för ett knappt 60-tal förväntansfulla gäster. Som en röd tråd genom hela kvällen underhöll svänggänget ”Mickes Combo med Roffa Lind” vilket var mycket uppskattat. Kvällen avslutades med lotterier och ”gissa vikten på julskinkan” där föreningens kassör endast missade målet med nio gram. Men så så är han också föreningens kassör.

Föreningens stipendier för 2019 på vardera 1500 kr skall tilldelas de framgångs-rika skidtjejerna i IFK Umeå Moa Lundgren och Elina Rännlund. Priserna delas ut vid IFK Umeås årsmöte den 20 mars.

 

Walter Widmark             Ulla Björklund            Mats Bäckström

 

Sture Lundmark            Walter Johansson       Britt-Inger Engström

Verksamhetsberättelse för Föreningen IFK Umeås Veteraner 2017

Styrelsens sammansättning 2017:

-      Walter Widmark                  Ordförande

-      Ulla Björklund                     Vice ordförande och sekreterare

-      Mats Bäckström                  Kassör

-      Sture Lundmark                  Klubbmästare

-      Walter Johansson                Ledamot

-      Britt-Inger Engström            Ledamot

-      Ann-Gerd Sjöström              Suppleant

 

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årets slut uppgick till 78 stycken (2016: 92). Det minskande medlemsantalet är oroande och en ny rekryterings- kampanj har sjösatts som riktar sig till huvudföreningens nyblivna 65-åringar, med ett gratis medlemskap under ett år. Dessutom kommer föreningens alla sektioner att engageras för rekrytering av nya medlemar.

 

Det ordinarie årsmötet 2017 hölls den 15 mars, varvid antalet deltagare uppgick till cirka 30 stycken. Noterades att föreningen under 2017 firar sitt 75-årsjubi-leum vilket skall högtidlighållas i samband med den traditionella julfesten i november. Mötet avslutades med en tidig vårtallrik samt kaffe med kaka. 

 

Årets sommarutflykt arrangerades den 12 juli med destination Ulvöhamn i Höga Kustens vackra skärgård. Ett 25-tal personer guidades runt på den norra ön och informerades om utvecklingen från att ha varit ett av norrlandskustens största fiskelägen till dagens turistsatsning. I det gamla kapellet från 1622 berättades om dess historia och livet på ön under århundradenas gång. Resans kulinariska begivenhet var en välsmakande skärgårdsbuffé på det nyrenoverade Ulvö Hotell.

 

Höstens utflykt arrangerades den 31 augusti och för fjärde gången gick resan till Skeppsvik. Efter den goda och prisvärda lunchen på Herrgården, välkomnades 25-talet deltagare till Gun och Walter Johanssons underbara sommarstuga. Här bjöds på ett gott eftermiddagskaffe samt prestigeladdade utomhusaktiviteter.

 

Den 23 november arrangerades den traditionella julfesten med ett nytt deltagar-rekord enligt Sture Lundmark, knappt 60 deltagare. Festen samordnades med föreningens 75-årsjubileum varvid bl.a. IFK Umeås ordförande Jan Sundman uppvaktade med en generös jubileumsgåva. Föreningens egen idrottshistoriker Ivar Söderlind summerade på ett initierat sätt utvecklingen under nästan åtta decennier. Klubbmästaren dukade sedan upp en rikligt och välsmakande julbord och för den musikaliska underhållningen stod välkända Birch Town Singers.

 

Föreningens hederspris för 2018 på 3000 kronor skall delas mellan Olivia Wäng- lund, två guld och ett brons på U19-SM i badminton, och Erik Nyström, årets paraidrottare och ledare inom boxning. Priserna delas ut vid IFK Umeås årsmöte.

 

Walter Widmark             Ulla Björklund            Mats Bäckström

 

Sture Lundmark            Walter Johansson       Britt-Inger Engström

Verksamhetsberättelse för Föreningen IFK Umeås Veteraner 2016

Styrelsens sammansättning 2016:

 

Walter Widmark                  Ordförande

Ulla Björklund                    Vice ordförande och sekreterare

Mats Bäckström                  Kassör

Sture Lundmark                  Klubbmästare

Walter Johansson                Ledamot

Britt-Inger Engström           Suppleant

 

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årets slut uppgick till 92 personer, oförändrat sedan föregående årsmöte. Dock har medlemsantalet minskat med 21 stycken under den senaste femårsperioden. För att öka intresset för veteran-föreningen beslutades därför vid årsmötet 2016 att uppvakta IFK Umeås alla ny-blivna 50-åringar med ett gratis medlemskap under ett år. En utvärderingen av denna åtgärd kommer att göras under 2017.

 

Styrelsen har under året haft fyra möten för planering av föreningens aktiviteter.

 

Det ordinarie årsmötet 2016 hölls den 15 mars, varvid antalet deltagare uppgick till 28 personer. Mötet avslutades med en vårtallrik och kaffe med kaka. 

 

Årets sommarutflykt arrangerades den 12 juli med destination Bjuröklubbs naturreservat samt den mycket sevärda visningsträdgården Lilla Madeira i Kåsböle. Utflykten samordnades med PRO Ersboda för att kunna fylla bussen och därmed reducera avgiften. Föreningens 20 deltagare fick uppleva en härlig dag på Klubberget och Bjuröklubbs fyr, Västerbottens mest besökta utflyktsmål. Här serverades också en välsmakande lunch, baserad på traktens specialiteter.

 

Höstens utflykt ägde rum den 30 augusti och gick för tredje gången till Skepps-vik där en utmärkt lunch serverades på Herrgården. Därefter hälsades de drygt 20 deltagarna välkomna till Gun och Walter Johanssons vackra sommarstuga. Förutom ett uppiggande eftermiddagskaffe med kaka, arrangerades ett antal prestigeladdade tävlingar i olika discipliner samt en klurig tipspromenad.

 

Den 1 december ägde den traditionella julfesten rum i kansliets lokaler med ett 40-tal personer närvarande. Klubbmästaren dukade upp en välsmakande buffé och för musikalisk underhållning stod duon Marcus Löfgren och Janne Fältén.

 

Föreningens hederspris skall delas mellan Ann-Gerd och Lisa Sjöström för förtjänstfulla prestationer inom badmintonsektionen. Mamma Ann-Gerd, med ett 40-årigt engagemang som både aktiv och ledare samt dottern Lisa, med en mycket framgångsrik karriär som en av landets främsta damspelare.

 

 

Walter Widmark             Ulla Björklund            Mats Bäckström

 

Sture Lundmark            Walter Johansson       Britt-Inger Engström

Verksamhetsberättelse för Föreningen Gamla Umekamrater år 2015
Styrelsesammansättning 2015:

Walter Widmark                Ordförande
Ulla Björklund                   Vice ordförande och sekreterare
Mats Bäckström                Kassör
Sture Lundmark                Klubbmästare
Walter Johansson              Ledamot

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årets slut uppgick till 90 personer. Dock har antalet medlemmar minskat med 21 personer under den senaste fyraårsperioden. Utvecklingen inger oro och vid årsmötet 2014 tillsattes därför en arbetsgrupp som fick i uppgift att föreslå åtgärder som kan vända den negativa trenden. Arbetsgruppen fick också i uppdrag att diskutera namn-frågan och föreslå en namnändring. 

Styrelsen har under året haft fyra möten för planering av årets aktiviteter:
Årsmötet 2015 hölls den 12 mars, varvid antalet deltagare uppgick till 23 personer. Mötet avslutades med en vårtallrik och kaffe med kaka.  

Årets sommarutflykt arrangerades den 16 juli med destination Luleå skärgård. Utflykten samordnades med PRO Ersboda för att kunna fylla bussen och därmed reducera avgiften. Föreningens 20 deltagare fick uppleva en härlig dag ombord på M/S Laponia där vi undfägnades med en välsmakande lunch, baserad på traktens specialiteter. Vädret, som på fastlandet var grått och trist, var soligt och inbjudande ute i skärgården. 

Höstens utflykt ägde rum den 27 augusti och gick traditionsenligt till Skepps-vik, där en utmärkt lunch serverades på Skeppsviks herrgård. Därefter hälsa-des de 25 deltagarna välkomna till Gun och Walter Johanssons vackra sommarstuga. Förutom ett uppiggande eftermiddagskaffe arrangerades en tipspromenad och diverse prestigeladdade tävlingar i olika grenar

Den 26 november ägde den traditionella julfesten rum på Hyggesvägen med 52 personer närvarande. Det stora deltagarantalet berodde på att julfesten 
kombinerades med en formell avtackning av Mats Bäckström, IFK Umeås legendariske kanslichef sedan mer än 40 år. Klubbmästaren dukade upp en välsmakande jultallrik med juldryck och underhållning därtill

Till stipendiat för år 2016 utsågs Linn Sömskar från skidsektionen. Linn har under innevarande säsong utvecklats mycket positivt och framgångsrikt etable-rat sig på den internationella nivån. Stipendiet uppgår till 2000 kr. Föreningen vill slutligen tacka IFK Umeås kansli för det fina samarbetet under året.


Walter Widmark             Ulla Björklund            Mats Bäckström

Sture Lundmark            Walter Johansson       

Verksamhetsberättelse för Föreningen Gamla Umekamrater år 2014

Styrelsesammansättning 2014

 

Ordinarie:

Walter Widmark                 Ordförande

Ulla Björklund                   Sekreterare

Maud Granström               Kassör

Sture Lundmark                Klubbmästare

Walter Johansson              Vice ordförande

Suppleant:

Mats Bäckström             

 

Styrelsen har träffats vid fyra tillfällen för planering av följande aktiviteter:

 

Årsmötet hölls den 14 mars, varvid antalet deltagare uppgick till 26 personer. Efter förhandlingarna serverade klubbmästaren en välsmakande norrlands-tallrik och kaffe med kaka. Ett lotteri fick sedan avsluta årsmöteskvällen

 

Den 8 juni gjorde föreningen en uppskattad vårutflykt till den mycket väl-bevarade Asplunda handel i Tallsjö och därefter det säregna Buddharama Tempel i Fredrika Här intogs en god lunch innan återresan längs Konstvägen sju älvar anträddes. De knappt 30 deltagarna hann också med att svara på en tipskupong om tolv landskapsfrågor och diverse andra klurigheter.

 

Höstens utflykt ägde rum den 28 augusti och gick till natursköna Skeppsvik med Gun och Walter Johansson som ett utomordentligt värdpar. En utmärkt buffélunch intogs på anrika Skeppsviks Herrgård och därefter vidtog ute-aktiviteter i värdparets vackra trädgård, bl.a. en klurig tipspromenad och andra prestigeladdade utmaningar. Utflykten samlade ett 30-tal personer.

 

Årets avslutades traditionellt med julfesten på Hyggesvägen den 3 december, varvid de 24 deltagarna undfägnades med glögg och pepparkakor, en väl-smakande jultallrik och kaffe med julstjärna. Till kaffet fick deltagarna knäcka tankenötter. Ett lotteri gladde några medan jultomten gladde alla.

 

Under året tilldelades IFK Umeås utmärkte kanslichef sedan mer än fyrtio år, Mats Bäckström, föreningens stipendium på 2000 kronor. Till nya heders-ledamöter i föreningen utsågs Rolf Johansson och Lennart Fällgren för förtjänstfulla och mångåriga insatser i föreningens tjänst. Dessutom uppvaktades under året flera av medlemmarna på sina bemärkelsedagar.

 

Föreningen vill tacka IFK Umeås kansli för det fina samarbetet under året.

 

 

Walter Widmark             Ulla Björklund            Maud Granström

 

 

Sture Lundmark            Walter Johansson       Mats Bäckström  

Verksamhetsberättelse för Föreningen Gamla Umekamrater år 2013

Styrelsesammansättning 2013

 

Ordinarie:

Walter Widmark                Ordförande

Ulla Björklund                   Sekreterare

Maud Granström               Kassör

Sture Lundmark                Klubbmästare

Walter Johansson              Ledamot

Suppleant:

Curt Lundmark             

 

Styrelsen har under året träffats vid fyra tillfällen för att planera nedanstående aktiviteter:

 

Årsmötet hölls den 14 mars, varvid antalet deltagare uppgick till 23 personer. Mötet avslutades med en välsmakande vårtallrik och kaffe med kaka. Bingosamvaro fick avsluta årsmöteskvällen.

 

I maj gjorde föreningen ett studiebesök på Posten vid Flygplatsvägen. De knappt 20 deltagarna guidades runt i lokaliteterna och fick se hur en modern posthantering fungerar. Efter studiebesöket bjöd posten på en lättare förtäring.

 

Höstens utflykt ägde rum den 10 september och gick till Klabböle och Umeå Energicentrum. Förutom grillning av medhavda läckerheter, arrangerades prestigeladdade tävlingar i 5-kamp och en tipspromenad. Cirka 30 personer deltog.

 

Den 28 november ägde den traditionella julfesten rum på Hyggesvägen, varvid de drygt 30 deltagarna undfägnades med glögg och pepparkakor, en välsmakande jultallrik och kaffe med julstjärna. Till kaffet fick deltagarna knäcka tankenötter. Ett lotteri gladde somliga medan den välbekante jultomten gladde alla.

 

Under året tilldelades Albert Sjöström och Hans Nilsson vardera 2000 kronor. Albert premierades för sin seriösa satsning på badminton och Hans för sin stora och engagerade ledargärning inom IFK Umeå Friidrott. Dessutom uppvaktades flera av medlemmarna på sina bemärkelsedagar.

 

Föreningen vill tacka IFK Umeås kansli för det fina samarbetet under året.

 

 

Walter Widmark             Ulla Björklund            Maud Granström

 

 

Sture Lundmark            Walter Johansson       Curt Lundmark  

 
Våra samarbetspartners
Övrigt