SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK Umeå
Badminton

IFK Umeås Policy och Riktlinjer under tävling
Riktlinjer och ledstjärnor
IFK Umeå Badminton står för positiva värden- kamratskap, respekt, hänsyn och rent spel. Medlemmarna i IFK Umeå
Badminton uppträder alltid föredömligt sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. Mobbing eller
annat olämpligt uppträdande accepteras inte och om detta sker kan spelaren stängas av från verksamheten under en viss
tid.
1. Fair play
 • Vi följer reglerna
 • Vi fuskar oss inte till fördelar
 • Spelare, ledare och föräldrar respekterar domarens och tävlingsledarens uppfattning
 • Vi hejar på och stöttar våra egna spelare men vi hånar inte motståndarna
 • Spelare tackar motståndaren och domaren/siffervändaren efter avslutad match oavsett om det är träning eller
 • tävling
 • Vi visar alltid respekt för motståndaren både i med- och motgång
2. Spelarnas ansvar
 • Vi skall efter bästa förmåga träna och spela matcher
 • Vi skall alltid komma i tid till träning och tävling
 • Vi meddelar eventuell frånvaro till tränaren
 • Vi visar alltid respekt för tränare och ledare
 • Vi vet att ingen coachning i match mellan två IFK Umeå-spelare är tillåten
3. Föräldrarnas ansvar
 • Föräldrarnas stöd och medverkan är viktig för barnens utveckling och sammanhållningen i klubben
 • Fråga de yngsta barnen hellre om det var roligt att spela än om resultatet
 • Ju äldre barnen blir dess viktigare blir resultatet men det bör aldrig överskugga delaktigheten och trivseln i klubben
 • Eventuell kritik till tränare/ledare framförs på ett konstruktivt sätt och vid lämplig tidpunkt
 • Alla kan bidra till att verksamheten i klubben är bra, viktigt att välja sin nivå på aktivitet

Doping och alkohol
Vid tävling, träningsläger får ingen förtäring av alkohol och dopingklassade medel förekomma. Klubben följer
Riksidrottsförbundets policy att verka för att det tobaksfritt överallt där idrott utövas.
IFK Umeå Badminton följer Badminton Swedens Antidopingprogram som finns på förbundets hemsida under
förbundet/antidoping. 
Policy Klubbtävlingar

IFK Umeås styrelse understryker att det är viktigt att vi följer den värdegrund som föreningen tillsammans beslutat om.

 

Vi vill vara öppna, toleranta, jämställda och tydliga i vår kommunikation så att vi tillsammans skapar en trygg gemenskap i vår verksamhet.

 

Till varje klubbtävling ska en huvudansvarig utses. Huvudansvarig ser till att nedanstående punkter sköts inför, under och efter tävlingen, genom att ta hand om det själv eller delegera uppgifter till andra ledare/aktiva.

 

 

Huvudansvarig ska se till att:

· Alla anmälningar till tävlingen görs och att dubbel och mixedpar sätts ihop på bästa sätt samt följer föreningens policy för dubbel/mixedsammansättning.

· Nattlogi och hyrbussar bokas och att frukost inhandlas innan avresa.

· Utse en medföljande coach/ledare som har en grundläggande ledarutbildning till varje hall som vi har aktiva spelare i.

· Varje fordon som ska framföras i klubbens regi har en chaufför som är minst 24 år och innehaft körkort i 4 år.

· Alla deltagare betalar sin egenavgift innan avresa och att redovisa inbetalda egenavgifter och eventuella utgifter till kassören så snart som möjligt efter tävlingens slut.

· Ansvara för att vi tillsammans jobbar för att alla inkluderas och att nya spelare/medlemmar ges möjlighet att bli en del av tävlingsgruppen i enlighet med huvudsektionens och vår förenings värdegrund. Huvudansvarig kan tillsammans med övriga ledare eller enligt direktiv från styrelsen eller tränargruppen utforma delar av resan/tävlandet för att stärka gruppsammanhållningen och motverka grupperingar/utanförskap ifall det anses nödvändigt.

Övriga punkter som kan vara bra att tänka på:

· Utsedda ledare/coacher ansvarar för alla barn/ungdomar/seniorer under tävlingen, men de kan delegera praktiska göromål till närvarande föräldrar/seniorer vid behov.

· En komplett sjukvårdsväska bör medföljas på varje klubbresa.

· Medföljande föräldrar kan vara chaufförer men räknas inte som ledare/coach om inte annat är överenskommet.

· En medföljande förälder kan hjälpa till med frukost samt att ha lite koll på hur kosten sköts under tävling men räknas inte som ledare.

Ungdomspolicy för Anmälan i Hemma- och Klubbtävlingar

Upp till och med spelare i ålder U15 sätts paren på tävlingar ihop med utgångspunkten att spelarna så långt det är möjligt spelar med en klubbkamrat. Detta för att stärka lagsammanhållningen och öka känslan att man i dubbel/mix representerar klubben framför individen.

 

Tränarna sätter samman paren utifrån att spelarna under säsongen ska få samma möjligheter som andra i samma åldersgrupp att spela mix och dubbel tillsammans med en klubbkamrat.

 

Samma spelare bör ej anmälas öppen i flera klasser eller flera tävlingar i rad om partners från klubben finns i någon av klasserna.

 

Variation i sammansättningarna bör eftersträvas för att alla ska känna lika värde och motverka utslagning. Föräldrar bör hållas utanför, och utan möjlighet att påverka, sammansättningsprocessen och ska ha förtroende för tränarnas roll och arbete. Sammansättningen av par kommuniceras samtidigt till berörda på ett för alla känt tillvägagångssätt.

 

U9 – U11: Alla ska kunna spela med alla från samma träningsgrupp. Alla ska om möjligt spela två kategorier med spelare från klubben innan någon får spela tre kategorier.

U13: Alla ska om möjligt spela två kategorier med spelare från klubben innan någon får spela tre kategorier. Rotera bland spelare som har liknande nivå.

U15: Tränare kan sätta ihop par i samråd med spelare. Alla ska få möjlighet att spela minst två kategorier. Rotera bland spelare som har liknande nivå.

U17: Om möjligt hitta en partner. Alla ska få möjlighet att spela minst två kategorier. Vi tar hänsyn till att spelare från vår klubb som spelar med spelare från någon annan klubb på SJT-nivå också vill spela någon tävling tillsammans.

 

Vid uttagningstävlingar (SJT, SM och liknande) kan det spelas med partner från annan klubb om tränaren godkänner det.