Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK Umeå
Friidrott

Kontakta oss
Bli tränare eller ledare
Vår verksamhet bygger på ett stort engagemang från ideella krafter och vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som på något sätt kan hjälpa till. Alla insatser är välkomna! På dessa sidor kan du läsa mer om vad det innebär att ställa upp som funktionär vid en tävling eller att hjälpa till som ledare. Andra uppdrag kan vara allt från att delta i styrelsearbete till att hjälpa till att skjutsa vid tävlingar och läger. För den som är intresserad av funktionärs- och ledarroller så erbjuder vi utbildning och stöd. Vi är också tacksamma för tips om sponsorer och möjliga samarbetspartners. Kanske driver du själv ett företag eller arbetar hos någon som är intresserad av friidrott. Allt stöd är viktigt och bidrar bland annat till att vi kan ha låga avgifter för deltagande vid läger och tävlingar. Välkommen att höra av dig!

Att vara tränare eller ledare i barngrupp (7–10 år)
Som tränare leder och planerar du träningen tillsammans med ledarteamet medan du som ledare kan ha uppgifter så som att hjälpa till med närvarorapportering eller att hålla kontakt med föräldrar. En annan möjlighet är att bidra som hjälptränare vilket innebär att du t.ex. hjälper till att plocka fram utrustning eller att hålla ordning i gruppen.

Tidigare erfarenhet
Det är inte nödvändigt med tidigare erfarenhet från friidrott för att du ska kunna bli tränare eller ledare. Det viktiga är att du har intresse och att du ger barnen en trygg och stimulerande miljö. Så länge du har viljan så kommer IFK Umeå att hjälpa till med utbildning och stöd så att du får de verktyg du behöver, läs också mer om stöd och utbildning nedan.

Träningens innehåll
Friidrottsträning i alla åldrar präglas av mångsidighet. För de barn som börjar friidrotta så tidigt som i 7–10-årsåldern gäller det att använda tiden till att lära in en mångfald av grovkoordinativa rörelsemönster som skapar en bra bas för idrottslig utveckling i högre åldrar. Dessa grovkoordinativa rörelsemönster lär sig barnen bland annat genom att leka en hel del. Leken är också ett sätt att utveckla barnen socialt och intellektuellt. Samtidigt är det viktigt att barnen får känna att de friidrottar och de ska därför få testa friidrottens löp-, hopp- och kastgrenar under lekfulla former. Grundläggande gymnastik och styrkeövningar är också en viktig pusselbit i en bra verksamhet för barn.

Arbete i team
Inom IFK Umeå friidrott jobbar vi tillsammans i ledarteam. Detta är viktigt bland annat eftersom:
  • Ni kan dela upp arbetet mellan er så att pressen på den enskilde blir mindre.
  • Du inte behöver närvara vid varje träning. Istället kan ni dela upp träningarna och vid behov byta pass med varandra.
  • Ni kan ta tillvara varandras starka sidor och komplettera varandra både kunskapsmässigt och genom olika ledarstilar.
  • Det är en trygghet om något oförutsett händer under en träning.
Stöd
Utöver det stöd du får genom att arbeta i ett team så finns följande hos IFK Umeå friidrott: 
  • Anställd verksamhetssamordnare som kan stötta upp när det behövs.
  • Erfarna tränare som gärna svarar på dina funderingar.
  • Litteratur som innehåller upplägg på träningspass så att du enkelt kan komma igång med dina första träningar.
  • Litteratur och filmmaterial med övningar och teknikbeskrivningar anpassat för respektive ålder.
Utbildning
Alla tränare och ledare ska gå föreningens interna introduktionsutbildning som ger en kort presentation av föreningen och hur vi arbetar. För nya ledarteam har vi även genomgång av hur man planerar och genomför ett träningspass samt praktik med förslag på olika övningar. I varje team vill vi också att en eller två personer går Friidrottsförbundets utbildning Friidrott för barn 7–10 år.

Ledarteamets organisering
I varje träningsgrupp finns ett antal uppgifter som behöver lösas för att verksamheten ska fungera. IFK Umeå har tagit fram ett antal uppdragsbeskrivningar för att göra detta tydligt. De olika rollerna är dock inte huggna i sten utan kan anpassas utifrån teamets och individernas önskemål, det viktiga är att alla uppgifter utförs.

Uppdragsbeskrivningar
Omfattning
Barngruppen har träning en gång i veckan och träningen pågår under en timme plus tid att plocka fram och undan. Det är också bra om du kan medverka på våra ledarsamlingar några gånger per termin. Beroende på din roll i teamet kan det annars se lite olika ut. Innan du engagerar dig så har vi ett möte där vi diskuterar omfattningen på uppdraget utifrån dina och verksamhetens förutsättningar. Utifrån detta gör vi sedan en överenskommelse som ska fungera för såväl IFK Umeå som för dig.
 
Våra samarbetspartners
 
IFK Umeå friidrott stödjer